Úvod

Řecko, 8. století př. n. l. Události se dávají do pohybu. Málo místa a obživy vytlačuje obyvatele do vzdálených zemí. Začíná velká kolonizace blízkého východu. Zatím co kolonie probouzejí za mořem mocného nepřítele, Řecko vzkvétá. Osady se mění na města, města na městské státy. Centra obchodu, vzdělání a moci. V době míru, ale i v době nadcházejících válek a sporů, je třeba si najít mocného spojence. Athény, mocný městský stát, zakladatel Námořního spolku, centrum vědění, filozofie a obchodu. Kdo je pod ochranou Athén, ten má jistotu, že v boji nebude stát proti nepříteli sám. Kdo získá v Athénách největší vliv, ovládne Řecko.

Aktuálně

Koukněte na video z tábořiště (stavěčka a záběru z dronu).

Propozice

tábor 2017 propozice - f1898.pdf
prihlaska tabor (A4_elektronicka_distribuce) - f4433.pdf
list ucastnika tabora(A4.pdf
posudek o zdravotni zpusobilosti(A4) - f1787.pdf